Co to jest polimocznik?

Co to jest polimocznik?

Polimocznik powstaje przez reakcję izocyjanianu z żywicą z dodatkiem pigmentów i preparatów zapobiegających fotodegradacji oraz zwiększających adhezję. Substancja powstała w tej reakcji cechuje się dużą przyczepnością do różnego rodzaju materiałów oraz odpornością na działanie promieni UV. Po nałożeniu na powierzchnię, polimocznik utwardza się nawet w kilkadziesiąt sekund. Powłoki polimocznikowe Polimocznik ma swoje zastosowanie głównie w…