Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Kodeks Pracy na podstawie art. 226 wymaga od pracodawcy dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników. Na podstawie aktualnych przepisów zaleca się także włączenie wszelkich niezbędnych środków profilaktycznych, które to ryzyko zmniejszą lub ograniczą do minimum. Istotny jest też fakt, że pracodawca zobowiązany jest do informowania pracowników o przebiegu…

Osobisty asystent – concierge w Warszawie

Osobisty asystent – concierge w Warszawie

Rola asystenta kojarzona jest głównie z wielkimi korporacjami i ich prezesami. Oni zatrudniają nawet nie jednego, a dwóch lub trzech asystentów, którzy organizują pracę ich oraz całej firmy. Tymczasem każdy z nas może mieć swojego osobistego asystenta, nawet jeśli nie prowadzi firmy. Sprawdzamy, czym są usługi concierge w Warszawie i dlaczego warto się na nie…

Praca tłumacza

Praca tłumacza

Stan czytelnictwa w naszym kraju od wielu lat budzi niepokój. Powtarzające się rokrocznie badania, wskazują na gwałtowną zapaść w tej dziedzinie. Literatura przeżywa ciężkie chwile. Trudno jednak o optymizm, jeżeli ponad sześćdziesiąt procent osób przyznaje, że nie przeczytało w ciągu roku ani jednej książki, a około dwudziestu procent przeczytało maksymalnie trzy. Stawia to w trudnej…