Współczesne chrześcijaństwo – czym jest?

Obecne czasy przyniosły wiele nowych ideologii, które stanowią niebezpieczną pokusę, prowadzącą do zatracenia właściwej drogi opartej na chrześcijańskich zasadach wiary. Dodatkowo współczesne chrześcijaństwo często musi mierzyć się z wszechobecnymi prześladowaniami i dyskryminacją. Na prawdziwą próbę wystawione jest młode pokolenie. Najmłodsi narażeni są  na coraz bardziej powszechną propagandę, gloryfikującą ideologię LGBT, popierającą aborcję, czy też eutanazję. Jeśli i Ty wychowujesz dziecko w tych trudnych dla wiary czasach, niewątpliwie zrozumiesz powagę sytuacji. Na szczęście w Europie, włączając również Polskę istnieją organizacje, które stoją na straży tradycyjnych wartości i z pasją i sukcesem nieustannie je szerzą.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej

W odpowiedzi na wspomniane propagandowe przekazy osoby świeckie na całym świecie podążające ścieżką wiary chrześcijańskiej zaczęły zakładać liczne organizacje. Zamysłem ich stworzenia było stanięcie w obronie własności, rodziny oraz tradycji. Jak można się domyślić, idea pojawiła się również w naszym kraju i przyjęła się z sukcesem. Warto w tym miejscu wskazać Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Zostało ono założone przez Sławomira Olejniczaka, który jest także inicjatorem powstania Instytutu ks. Piotra Skargi, zlokalizowanego w Krakowie. Mimo działalności pozbawionej chęci zysków działacze często spotykają się z ofensywą lewicowych mediów – to na szczęście w żaden sposób nie zatrzyma dalszej ochrony moralności, tradycji i rodziny. Ja, Ty i wszyscy inni współcześni chrześcijanie muszą się mierzyć z licznymi trudami, ale czasem, by osiągnąć cel, trzeba pokonywać najwyższe szczyty.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej?

Instytucja ta działa na wielu płaszczyznach. Jest organizacją non-profit, więc jak wcześniej było wspomniane  – jej działacze nie odnoszą żadnych korzyści finansowych. Wszelkie wymagające nakładów finansowych przedsięwzięcia są finansowane przez darczyńców. STCh im. ks. Piotra Skargi organizuje liczny marsze, pikiety i konferencje. Dary osób ceniących sobie szerzenie chrześcijańskich wartości, przyczyniają się także do publikacji dwumiesięcznika „Przymierze z Maryją” oraz „Polonia Christiana”. Stowarzyszenie w swoich wszystkich poczynaniach usiłuje powstrzymać ludzi przed odejściem od Boga.

Pokusy współczesnych chrześcijan

Zgodzisz się, że przez człowieka, żyjącego obecnie coraz częściej przemawia hedonizm, który z dnia na dzień małymi krokami upowszechnia się w naszym życiu. Niejednokrotnie myślimy tylko o sobie, nie troszcząc się należycie o bliskie nam osoby. Odrzucamy moralność na rzecz przyjemności. Przez codzienną rutynę zapominamy o Bogu, zamieniając życie w bezcelowy wyścig. Wierność i uczciwość wystawiana jest na próbę przez zdobycze technologiczne, które pozwalają komunikować się z niemal każdym na świecie. Stajemy się niewolnikami pieniędzy, którzy przedkładają dobra materialne nad tradycje i czas z rodziną. Istotne rzeczy w naszym życiu zatracają swoją wartość, choć często tego nie zauważamy. Szczególnie trudno zwrócić uwagę na niepokojące sygnały we własnym zachowaniu. Musisz być więc świadomy, że obranie nieodpowiedniej ścieżki może dotyczyć także Ciebie.

Czy chrześcijaństwo jest obecnie zagrożone?

Współcześni chrześcijanie bez wątpienia znajdują się w historycznym momencie, jeśli chodzi o liczbę zagrożeń, czyhających na zniszczenie wszelkich wartości, moralności i rozbicie rodziny przez wpajanie indywidualizmu. Liczne instytucje, jak wspomniane Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i ludzie, chcący być blisko Boga, jak Ty pozwolą przetrwać ten trudny dla wiary okres. Prześladowania nie ustaną, propaganda będzie próbowała wystawić nas na próbę, ale cierpliwością i trwałością w swoich przekonaniach osoby reprezentujące naszą wiarę pomogą jej przetrwać.

Współczesne chrześcijaństwo jest nie tylko reprezentowaniem zgodnych z wiarą postaw. Jest też walką o prawdę i przeciwstawianiem się zlewającej nas zewsząd obłudzie. Jest trwaniem blisko Boga, ale też zatrzymaniem przy Stwórcy innych, którzy się zagubili. To walka o prawdę i cierpliwe znoszenie licznie zadawanych ciosów.

Podobne wpisy